Corona richtlijnen

Ook bij WTC Westerhoven conformeren we ons aan de richtlijnen zoals verstrekt door de KNLTB en de Gemeente Bergeijk. Zie hieronder de gedetailleerde informatie:

KNLTB

 

Gemeente Bergeijk

Kinderen/trainers/begeleiders/etc. moeten thuisblijven wanneer ze last hebben van neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts. Heeft iemand binnen het gezin koorts, dan blijft het hele gezin thuis;

Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel kinderen tegelijkertijd op het sportpark aanwezig
zijn;

Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel trainers/vrijwilligers/begeleiders/etc. tegelijkertijd
op het sportpark aanwezig zijn. In alle situaties moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;

Voor kinderen tot en met 12 jaar is een training inclusief oefenwedstrijd toegestaan. Er gelden voor deze
kinderen geen afstandsregels;

Voor de jeugd van 13 – 18 jaar is een training toegestaan maar moet voor alle oefeningen rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand. Een singel wedstrijd tijdens een training is toegestaan, een dubbel wedstrijd tijdens een training niet;

Bij trainingen voor kinderen tot en met 12 jaar geldt maximaal 6 kinderen per baan;

Bij trainingen voor de jeugd van 13 – 18 jaar geldt maximaal 4 kinderen per baan;

Indien het spreiden van kinderen van 13 – 18 jaar over meerdere banen mogelijk is dan moet men daar
gebruik van maken;

Vrij tennis op het sportpark is alleen toegestaan tijdens op de door de vereniging aangegeven openingstijden;

Vrij tennis op het sportpark buiten openingstijden is verboden;

Bij vrij tennissen is zowel singelen als dubbelen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar;

Bij vrij tennissen is alleen singelen toegestaan voor de jeugd van 13 – 18 jaar. Dubbelen is verboden;

Indien vrij tennis tijdens de openingstijden niet mogelijk is doordat de banen bezet zijn mogen kinderen
niet aanwezig blijven op het sportpark maar dienen ze af te hangen en in de tussentijd naar huis te gaan;

De kantine en kleedlokalen van het sportpark blijven gesloten. De toiletten blijven bij voorkeur ook gesloten;

Gebruik bij een training zo min mogelijk materialen i.v.m. de hygiëne;

In verband met de hygiëne is het spugen op de baan verboden;

Kinderen en trainers nemen hun eigen racket mee naar de baan;

Kinderen en trainers nemen een eigen ‘gepersonaliseerde’ drinkbidon mee naar de baan;

Spullen die nodig zijn voor de training, zoals ballen, worden door 1 persoon/trainer uit het materiaalhok
gehaald en na afloop weer terug gelegd;

Trainingen mogen alleen gegeven worden door personen die niet in de risicogroep vallen (< 70 jaar,
geen onderliggende aandoening en/of gezondheidsklachten);

Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;

Kinderen die komen trainen mogen maximaal 5 minuten van te voren aanwezig zijn;

Als de training is afgelopen verlaten de kinderen direct het terrein;

Ouders zijn op het sportpark niet toegestaan. Kinderen worden verzocht op eigen gelegenheid naar het
sportpark te komen. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen blijven in de auto en nemen de afstandsregels in acht;

Om het aantal aanwezigen op het sportpark te minimaliseren adviseren we tussen de trainingen op dezelfde avond 10 minuten tijd te laten. De kinderen die getraind hebben zijn dus weg voordat de kinderen
van de volgende training komen;

Kinderen tot 18 jaar en woonachtig in de kern die nog niet lid zijn van een vereniging maar wel mee willen doen met een tennistraining moeten vooraf contact opnemen met de tennisvereniging;

We adviseren op verschillende plekken op het sportpark desinfectiemateriaal te voorzien om spullen of
handen schoon te maken;

De leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de rijksoverheid. Zolang deze richtlijnen van toepassing zijn betekent dit dat kinderen die 13 jaar zijn geworden zich daarna moeten houden aan de richtlijnen voor kinderen van 13 – 18 jaar en kunnen dus niet mee blijven trainen met kinderen tot en met 12 jaar;

De leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de rijksoverheid. Zolang deze richtlijnen van toepassing zijn betekend dit dat kinderen die 19 jaar zijn geworden daarna niet meer mogen sporten op de sportaccommodatie;

De vereniging mag voor kinderen uit de eigen kern die niet lid zijn van de vereniging activiteiten organiseren. Bij deze activiteiten moet altijd een toezichthouder aanwezig zijn;

Het (digitale) afhangbord moet na elk gebruik worden schoongemaakt met desinfecteermateriaal;