Vanuit het bestuur

28 april 2020


De algemene ledenvergadering heeft helaas niet plaats gevonden vanwege de covid maatregelen. 

Vanuit het bestuur doen wij een aantal belangrijke mededelingen:

Contributie 2020

Het is bij WTC gebruikelijk om de contributie vast te stellen in de Algemene Leden Vergadering. In de maand maart incasseren we deze bij de leden. Gezien de situatie heeft het bestuur van 7 personen unaniem het besluit genomen tot vaststelling van de contributie voor het jaar 2020. 

-        Senioren en jong senioren -> de contributie 2020 blijft gelijk aan die van 2019;

-        Junioren -> de contributie 2020 voor jeugdleden t/m 17 jaar wordt geschrapt. Jeugdleden zijn dus GRATIS lid.

 

Dit laatste punt leggen we graag even uit. Het bestuur ziet de jeugdafdeling als een belangrijke bouwsteen voor de toekomst. We verwachten meer jeugdleden aan te trekken die vervolgens langer lid blijven wanneer we de contributie schrappen. Jeugdleden die eenmaal stoppen komen bijna nooit meer terug bij de club.

De investering voor de club is beperkt en past in de exploitatiebegroting die we voor 2020 gemaakt hebben. Financieel staat WTC er uitstekend voor.

Een eventuele Corona-korting op de contributie voor senioren hebben we in het bestuur besproken. Dit heeft voor de vereniging flinke financiële consequenties. Dit leggen daarom graag eerst voor aan onze leden in de eerst volgende ALV die we naar verwachting in september houden.

De incasso van de contributie 2020 zal rond 1 mei plaats vinden.

Kantinediensten

De kantinediensten t/m dinsdag 19 mei worden uit de planning gehaald. We gaan er vooralsnog vanuit, dat de leden die zich hebben aangemeld voor kantinediensten dit seizoen nog gewoon twee diensten kunnen draaien.  

Onderhoud banen

In 2019 is de kwaliteit van de banen onder de maat geweest. Hierover zijn inmiddels gesprekken met de Gemeente Bergeijk gevoerd. De Gemeente heeft hierin haar volledige verantwoordelijkheid genomen en een flinke herinvestering gedaan in het onderhoud. Inmiddels is de complete infill van baan 1 en 2 vervangen. Baan 3 en 4 worden momenteel op grondige wijze klaargemaakt voor gebruik.  

Tot slot

Tot zo ver de berichtgeving vanuit het bestuur. Mocht je vragen of opmerkingen laat het ons weten via dit mailadres: [email protected]

Blijf allen gezond en hopelijk snel tot ziens op het tennispark!  

Bestuur Westerhovense Tennis Club

Dieuwertje Hezemans, Freek van der Kroon, Jochem Smolders, Bart Schrijvers, Harm Kwinten, Harald van Beek, Niels Ferguson  

Nieuwscategorieën